Make your own free website on Tripod.com

Chamonix 2001 - Oorkonde Simon Blok


Oorkonde

Bij gelegenheid van de 23e Cross du Mont Blanc en mede ter opluistering van de 15e deelname van het DSM Running Team aan dit bijzonder enerverend, vermoeiend, maar zeer collegiaal verbroederend gebeuren, heeft het DSM Running Team, ondersteunende de voordracht van de door Ridder Rien Alfenaar opgerichte commissie tot beheer van de

Orde van Chemisch-IndustriŽle Klimgeiten
Ad factum et ad festum unaniem besloten

Simon Blok

Na zijn 1ste Lustrum als G*-Leerling en een 2de lustrum als Double G* naar behoren te hebben afgesloten om vervolgens met groot succes op het niveau van Tripple G* te hebben gefunctioneerd, gelet op zijn fotografische, manipulistische, organisatorische en coachende prestaties, te bevorderen tot

De UGGG*
De Ultiem Goedaardig Gestoorde Gems

in de voornoemde orde.

Aan deze promotie ligt de overweging ten grondslag dat de UGGG*, ondanks zijn voorkeur voor modderpaden, het niet halen van de finish in 1999, het gemanipuleer met foto's, gewicht en leeftijdsfactoren, aan de leiding staat van een groep DSM-ers, waarbij het aan de leiding staan niet in termen passend bij een wedstrijd moet worden opgevat. Eerder moet het reciprociteitsbeginsel worden toegepast (i.e. naarmate een ieder vaker meedoet neemt de toegestane loopduur toe). Daarom zal in 2006 de DSM ploeg bij de wedstrijdorganisatie dispensatie m.b.t. sluiting van de finish eisen voor de voorgenoemde UGGG.

In de overweging heeft mede een rol gespeeld dat een bewoner van de lage landen bij zinnen zich niet laat verleiden tot meer dan een enkele keer deelnemen aan een dergelijk event. Sommige koempels van een Zuid-Nederlandse firma zijn in staat zelfs 10 keer het bergje op te rennen door het uitschakelen van hun verstandelijke vermogen. Edoch, volgens de annalen was niemand zo ultiem gestoord dat hij zich tot 15 pogingen heeft laten verleiden. Het moge duidelijk zijn dat Simon Blok in deze een uniek precedent heeft geschapen.

Aldus gedateerd, geplaceerd besloten en getekend,
Chamonix, 1 juli 2001

G* = Goedaardig Gestoorde Gems
UGGG*= Ultiem Goedaardig Gestoorde Gems