Make your own free website on Tripod.com
Tour du Mont Blanc (Ultra-Trail van 160 km in 3 dagen) www.ultratrailmb.com

hallo,

ik kreeg gisteren de folder onder ogen, met de aankondiging van de Tour du Mont Blanc (160 km) als ultraloop;
dat lijkt me pas de echte uitdaging voor Simon of Jo !!
zijn er al liefhebbers?

Otto


Otto,

Deze loop bestaat al vele jaren en zat in mijn achterhoofd. Mijn gedachte er over zijn wat gespleten. Het is wel een uitdaging maar de inhoud is vlees noch vis. Het is als hardloop wedstrijd geen ultraloop maar een soort speed mars en als bergwandeling geen wandeling maar een soort snelwandelen. Tot nu toe is mijn visie dan ook liever de route als bergwandeling in meerdere dagen.

Jo mag deze uitdaging dus van mij overnemen waarbij ik mij wel zal opwerpen als running begeleider. Voor de jeugd in het DSM Runningteam is deze loop verder een kans om de patat met mayonaise er uit te lopen en uit te groeien tot echte beesten. Ik zie ze al op een aantal voor ons bekende plaatsen in de route afzien, vooral als ik denk aan de "trauma" etappe" van Champex naar Rifigio Elena.

Simon


Simon,

Dat is voor ons als patat jeugd toch nog helemaal niets. Als wij dit nu zouden lopen is er geen uitdaging meer over en zou onze loopcarrière ten einde zijn. Dit is juist (ook gezien het door de organisatie gedachte tempo) een mooie afsluiting van een niet onaardige loopcarrière. Want zelfs ik kan niet ontkennen dat 60 marathons toch als prestatie gezien mag worden.

Veel trainplezier op de Drentse hoogvenen.

Herbert


Beste mensen,

ik ben het met Herbert volledig eens, en wilde eraan toevoegen dat kwantiteit en kwaliteit twee volledig verschillende zaken zijn. Voor ons jeugdigen is een kwantiteit van 160km niet noodzakelijk, aangezien wij al voldoende kwaliteit uit onze kortere spurten halen. Voor het genieten van een pilsje op een terras heb je heus geen emmer bier nodig...

Edwin


Edwin,

Als het om de kwaliteit gaat dat telt de meeteenheid en niet de levereenheid. Voortaan moet jij dus maar één slok bier nemen en de rest aan, bij wijze van een volstrekt willekeurig voorbeeld, aan mij geven. Let daarbij wel op dat de meting representatief moet zijn dus vooral veel meten.
De metafoor doortrekkend naar het hardlopen zou de focus op de indoor 60 m sprint moeten gaan liggen als kleinste wedstrijdeenheid..

Simon


Simon,

Wil je nu ook al uit onze glazen gaan drinken?

En wat betreft de metafoor, ja ik heb altijd begrepen dat als we door onze leeftijd de kick op de 60 of 100 m niet meer kunnen halen, iedereen langzaam probeert een kick uit de langere afstand te halen. Dit is overigens meteen een soort vicieuze cirkel. Hoe langer de afstand, hoe langzamer het lopen. Hoe langzamer we nog kunnen, hoe langer we gaan lopen. Als klein bewijs uit het ongerijmde voor deze theorie wil ik je ter overweging meegeven dat voor 150 km een limiet van 38 uur wordt gesteld.

Herbert


Herbert,
Ja, als het maar gratis is maar dat wist je als rechtgeaard Hollander al. Edwin mag ik niet zo duiden zoals hij mij eerder duidelijk heeft gemaakt. Hij is ongetwijfeld wel rechtgeaard maar geen Hollandse jongen. Echter, in zijn geboortigheid zullen wel analoge aanknopingspunten te vinden zijn.

De theorie van de vicieuze "langzamer - langer" cirkel bestrijd ik in aanleg niet. Deze is echter beperkt geldig want de natuur stelt zijn grenzen. Tot het volle wasdom gaat het met als startpunt stilliggen steeds langzamer sneller en bij de inzet van de afbraak is het steeds sneller langzamer met als eindpunt stilliggen. Of jullie dat omslagpunt reeds gepasseerd zijn is voor mij geen vraag gezien de resultaten.

De limiet van de TMB was mij bekend want als bijziende lees ik nog meer dan aardig voor mijn leeftijd. Iets meer dan 4 km/h gemiddeld lijkt
weinig maar is vooral gezien het hoogteverschil gigantisch. Ik heb het profiel in Emmen niet bij de hand maar weet dat een stijg/daalsnelheid van 600 m/h al heel wat vraagt. Reken dus maar voor mij uit hoeveel er overblijft voor de afstand en neem daarbij mee dat 's nachts de snelheid zeker halveert. Je hebt tot zaterdag de tijd voor het antwoord, met de uitkomst ter beoordeling door Edwin.

Simon


Geachte scribenten,

ik mag allereerst Simon feliciteren met zijn logische gedachtekronkel over de niet eenduidige snelheid-leeftijd functie. Hoezeer het me ook spijt te melden, ik heb geen fout in de weergeving kunnen ontdekken, we zullen het maar een toevalstreffer noemen.

Echter, de opmerking dat wij reeds het maximum gepasseerd zijn doet mij vreemd aan. Jo indachtig, die bijkans Simon's theorie ontzenuwt met zijn immer verbeterende prestaties, mogen we toch zeggen dat wanneer wij jongelingen de 30 gepasseerd zijn er nog een mooie toekomst voor ons open kan liggen. Ik neem derhalve Simon's theorie ter kennisgeving aan, maar waar ik precies sta op het samenspel van stijgende en dalende lijnen is wat mij betreft nog geheel onbeslist.

Edoch, even naar wat wereldlijke zaken. Ik kan zaterdag helaas niet op de training zijn, ik moet op zolder de schoorsteen wegkappen met schoonvader en 's morgens de steigers e.d. ophalen. Wij zouden daarentegen nog altijd een keer samen komen om de hersenen te laten razen. Is het mogelijk een gezamenlijke avond te vinden die een ieder schikt. Ik stel voor dat Herbert de eerste mogelijkheden geeft, aangezien zijn agenda het meest gevuld wordt met andere, belangwekkende zaken.

Gegroet, edwin


Edwin,

Wij zullen niet de discussie openen over het al of niet bestaan van toeval. Dit heeft al tot voldoende schisma's geleid in kerkelijke omgevingen en daar hoeven sportteams geen navolging aan te geven. Dat ik opgemerkt zou hebben dat jullie het maximum reeds gepasseerd zouden zijn is een misvatting van mijn zinsnede "Of jullie dat omslagpunt reeds gepasseerd zijn is voor mij geen vraag gezien de resultaten". Hierin is het antwoord afhankelijk gesteld van niet verder gedefinieerde resultaten. Dat je, om het maximum te definiëren, deze resultaten bindt aan Jo i.p.v. aan de eigen is natuurlijk een keuze. Ik laat het verder aan psychologen over om deze vorm van afhankelijkheid verder te onderzoeken.

Uit je niet door mij benijde huislijke bezigheden moet ik vaststellen dat je reeds een schoonvader hebt. De logica dat dit gekoppeld moet zijn aan een vrouw waarmee je de huwelijkse staat voert doet vermoeden dat ik iets gemist heb. Mocht je nadere bepalingen in een samenlevingscontract hebben opgenomen dan is mijn vermoeden onjuist.

Schoorsteentje wegkappen heb ik lang geleden (1964) ook eens met een a.s. schoonvader gepraktiseerd. Ik heb maar één samengestelde raad: "Stutten, veiligheidsbril, handschoenen, stofmasker en veiligheidsschoenen".

Simon


Edwin,

Je schrijft: Ik moet op zolder de schoorsteen wegkappen met schoonvader.

Betekent dit dat je schoonvader knel zit in de schoorsteen en los gemaakt moet worden?
Hoe en waarom zit deze man bij jullie in de schoorsteen, Sinterklaasje / Big Brother gespeelt?
Waarom haal je hem er niet nu al uit? Waarom wacht je tot zaterdag?

Veel sterkte hiermee,

Jogger Jo
P.s., Het overige van jullie betoog over de TMB wil ik al lopend bediscussiëren en de benen laten spreken.