Make your own free website on Tripod.com
Betreft: Opgave voor het DSM Running Team

Bij de afsluiting van het DSM loopjaar 1998 op 9 december 1998 in Kasteel Vaalsbroek is, onder het motto "Het Cross du Mont Blanc Team is dood; Leve het DSM Running Team",  een vernieuwing van het loopteam geïntroduceerd, in de vorm van een company wide running team. Deze vernieuwing was noodzakelijk om mee te kunnen ontwikkelen binnen DSM.

Bij deze introductie is de nieuwe organisatie opzet toegelicht . Deze houdt kort samengevat in dat een company breed samengesteld team bij DSM-vestigingen wedstrijden gaat lopen. Dit met het uitgangspunt het DSM denken van "Think global, act local" (Run global, train local). Verder is nog aangegeven dat het teamlid zijn niet vrijblijvend is. Er moet een keuze gemaakt worden tussen:

Teamlid met verplichtingen of onverplichte gelegenheidsloper

Bij die keuze is het door Jo Schoonbroodt in overleg met lokale coördinatoren opgezette wedstrijdprogramma en de deelname aan de trainingen van doorslaggevend belang. Uiteraard verwacht de organisatie dat de teamleden een realistisch deel van het programma invullen, inclusief de trainingen. Hierbij wordt gedacht aan de volgende:

NB: Dus kiezen uit categorie A maar de Adventloop mag niet worden meegeteld.

NB: De deelname als team aan de Cross du Mont Blanc is nog onzeker. Hiervoor moet dus een  vervangende wedstrijd worden opgeven.

NB: Dit wordt nader aangegeven door de locale coördinatoren. Voor de regio Limburg blijven de trainingen zoals het is.

NB: Dit wordt eveneens nader aangegeven door de locale coördinatoren. Voor de regio Limburg zijn deze aangegeven onder categorie B

De onverplichte gelegenheidslopers zijn vrij in hun keuze voor wat betreft de trainingen en de regionale wedstrijden. Voor de deelname in teamverband aan gesponsorde lopen buiten de regio komen zij niet in aanmerking. Wel vallen zij onder de sponsoring voor de regionale wedstrijden.

De Rotterdam Marathon staat model voor de organisatie. Deze houdt het volgende in: