Make your own free website on Tripod.com

Mergelland marathon 2003 Nieuwsbrief


Beste vrienden,
Zoals uit de bovenstaande kop blijkt zal er ook volgend jaar op de tweede Zondag van September weer te genieten zijn van de Mergellandmarathon, de zesde alweer in de serie. De opzet zal dezelfde als in 2002 met veel publiek en sfeer op de Markt van Meerssen.
We hebben nog gekeken naar mogelijk andere data, maar de marathonagenda is zo bezet en in het Limburgse vinden in de weken voor en na het tweede weekend in September zoveel andere loopevenementen plaats dat schuiven onmogelijk bleek.
De loop van afgelopen jaar heeft weer bewezen, dat niet alleen de heuvels maar dat ook de weersomstandigheden dikwijls de Mergellandmarathon tot een zeer zware maken. Houd daar dus in de trainingsopbouw rekening mee. De organisatie zal dat ook nog meer moeten doen en een draaiboek klaar hebben liggen om tot op het laatste moment extra drinkposten in te richten met de daarvoor noodzakelijke bemensing.

Overigens was het interessant om te zien dat van de 10 gestarte dames er 9 in goede conditie de finish haalden en dat van de mannen bijna 30 procent de pijp aan Maarten moest geven. Kennelijk behoren de lopende leden van het "zwakke geslacht" tot de sterken en alleen de sterken kunnen de Mergellandmarathon aan.

Graag nodigen we iedereen uit om in 2003 weer van de partij te zijn en breng vooral die vrienden mee, die denken wel even die Mergellandmarathon te lopen, omdat zij toch ook die Jungfrau bedwongen, lees opgewandeld, hebben.

Meer detailinformatie op de internetsite van webmaster Jo Schoonbroodt http://run.to/mergel .

Rien Alfenaar