Make your own free website on Tripod.com
Marsana 10 km of 25km loop.

Tijdens de Mergelland Marathon zal een 10  en 25 km loop georganiseerd.

10km
Start 10km op de Markt te Meerssen een half uur(13:30 uur) na het vertrek van de Marathon. 
Het parcours bestaat uit een ronde van 5 km binnen de bebouwde kom van Meerssen die twee maal afgelegd dient te worden.
Deze loop is mede mogelijk gemaakt door Woningstichting Meerssen. Alle huurders van de woningstichting welke deelnemen aan de 10 km kunnen hun inschrijfgeld bij de woningstichting terug krijgen via inlevering van hun startnummer.

25km
Start 25km op de Markt te Meerssen tegelijk met de Mergelland Marathon. 
Om 13.00 uur. Voor parcours informatie etc. zie onder de Marathon.

Prijzen
Beide wedstrijden hebben een wedstrijdkarakter met daarbij behorend prijzenpakket. Zie de prijzenpagina

Inschrijfgeld voorinschrijving tot 24 augustus:

Na-inschrijving tot een half uur voor de start voor iedereen.

Voorinschrijf mogelijkheden:

Betalen kan via bankrekening nummer 96.23.05.480 t.n.v. stichting Marathon Z-Limburg te Munstergeleen

Mergelland Marathon wedstrijdsecretariaat
Schippersdreef 24C
6216TK Maastricht
Nederland


Business/teamloop

De mogelijkheid bestaat voor verenigingen, trimgroepen, organisaties en bedrijven om met een team deel te nemen aan de Marsanaloop. Een team bestaat uit maximaal 10 en minimaal 5 personen. De eerste 5 finishers per team tellen voor de teamklassering. (totaaltijd) De teams worden zoveel mogelijk in de publiciteit genoemd en bij tijdige aanmelding in het programmaboekje vermeld. Tevens speciale vermelding op de Internet site  en door de microfonist. Er zal een speciale teamprijs zijn. Tevens zal voor een verdere teambuilding per deelnemer een aantal consumptiebonnen beschikbaar worden gesteld bij het afhalen van de startnummers.

Inschrijfgeld per team Euro 60.

Aanmelding per internet of schriftelijk bij het wedstrijdsecretariaat Schippersdreef 24C, 6216 TK Maastricht met gelijktijdige overmaking van het inschrijfgeld op rekening 96.23.05.480 t.n.v. Stichting Marathon Z-Limburg.

Heb je vragen over de inschrijving:
Telefoon : 043-347 02 31
E-mail : mergellandmarathon@hotmail.com of ludovanetten@wanadoo.nl